Liên hệ

TRƯỜNG THCS TRỰC CHÍNH

Địa chỉ: Xóm An Thành, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Bà Lương Thị Huyền
Điện thoại: 03503.881.298
Email: trucchinh.thcs@gmail.com