Lớp bồi dưỡng chính trị hè 2016

25/11/2016

Ngày 04 tháng 8 năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy Trực Ninh tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho đội ngũ cán bộ quản lý cốt cán ngành Giáo dục và Đào tạo, gồm lãnh đạo chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn các trường mầm non, tiểu học, THCS, Trung tâm giáo dục Thường xuyên, tổ chức học tập trực tuyến tại 05 điểm cầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THCS Đào Sư Tích, Tiểu học Trực Cát, THCS Trực Nội và THCS Trực Thái.

thay-huu

Đồng chí Đặng Xuân Hữu
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
phát biểu tại hội nghị

Tại lớp bồi dưỡng các học viên được học tập, quán triệt các chuyên đề: Những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kết hợp thông tin tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước và địa phương; những nội dung quan trọng về tình hình chính trị, thời sự hiện nay gắn với nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo ; báo cáo kết quả năm học 2015 – 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017…

phong-gd

Tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo

dst

Tại điểm cầu THCS Đào Sư Tích

Thông qua hội nghị bồi dưỡng tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên,  giáo viên và nhân viên trong toàn ngành, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và gắn với thực tiễn công tác, đồng thời nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện Trực Ninh để từ đó vận dụng sáng tạo và phù hợp vào công tác quản lý, giảng dạy trong nhà trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong tình hình mới./.