Danh mục: Văn bản

Kế hoạch tổ chức hội thi:” Giai điệu tuổi hồng năm học 2016 – 2017”

23/06/2015

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” huyện Trực Ninh năm học 2016-2017             Thực hiện Kế hoạch số 447/QĐ-SGDĐT ngày 27/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Nam Định năm 2017, Phòng Giáo dục … Continue reading Kế hoạch tổ chức hội thi:” Giai điệu tuổi hồng năm học 2016 – 2017”

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

23/06/2015

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia

23/06/2015

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia