Kế hoạch tổ chức hội thi:” Giai điệu tuổi hồng năm học 2016 – 2017”

23/06/2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng”

huyện Trực Ninh năm học 2016-2017

 

          Thực hiện Kế hoạch số 447/QĐ-SGDĐT ngày 27/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Nam Định năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” huyện Trực Ninh năm học 2016-2017 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các nhà trường; là hoạt động văn hóa trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh Nam Định.

– Qua hội thi, động viên, đánh giá công tác giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống, kỹ năng sống, giáo dục thẩm mỹ trong nhà trường.

– Tuyển chọn các tiết mục xuất sắc tham dự Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh Nam Định năm 2017.

 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 2. Thể loại dự thi: Gồm 3 thể loại: Ca, Múa và Nhạc. Khuyến khích các tiết mục mang sắc thái tuổi trẻ học đường, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, các bài hát về ngành giáo dục.

          – Ca: Bao gồm các tiết mục đơn ca, song ca, hoặc tam ca và tốp ca. Các bài hát dự thi phải thể hiện bằng tiếng Việt phổ thông. Các thí sinh hát các bài hát bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số thì phải có ít nhất một lần hát bằng tiếng Việt phổ thông (hoặc thuyết minh phần lời dịch ra tiếng Việt).

– Múa: Bao gồm múa đơn, múa đôi, múa tập thể. Phần múa minh họa cho hát và minh họa cho biểu diễn nhạc cụ không tính là tiết mục múa dự thi. Khuyến khích các tiết mục mang âm hưởng dân gian, dân tộc như: Hát múa đồng dao, mô phỏng các trò chơi, trò diễn dân gian, …phù hợp với lứa tuổi học sinh trung học.

          – Nhạc: Bao gồm độc tấu, song tấu, tam tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc và hiện đại.

Nếu thí sinh thi đơn ca (hoặc múa đơn; độc tấu nhạc cụ) thì tham gia không quá 01 tiết mục đơn trong chương trình dự thi. Khuyến khích các tiết mục có hình thức phụ họa (người tham gia phụ họa phải là thí sinh của đoàn).

 1. Đối tượng tham gia

Là học sinh hiện đang học tại các trường THCS năm học 2016- 2017, xếp loại hạnh kiểm đạt từ Khá trở lên và xếp loại học lực đạt từ Trung bình trở lên (Kết quả trên được tính của học kỳ I năm học 2016-2017).

 1. Đăng ký dự thi

Mỗi trường đăng ký từ 01 đến 02 tiết mục thuộc các thể loại khác nhau.

– Danh sách tổng hợp của đoàn: gồm 02 bản (theo mẫu 1 đính kèm).

– Phiếu dự thi có dán ảnh (3×4) chụp năm 2017 của mỗi thành viên trong đoàn (theo mẫu 2 đính kèm).

– Chương trình dự thi: 02 bản (theo mẫu 3 đính kèm).

Hồ sơ đăng ký dự thi gửi về theo miền vào ngày 13/4/2017. Người nhận các đồng chí trưởng miền.

Hiệu trưởng nhà trường ký và đóng dấu các bản đăng ký dự thi và phải chịu trách nhiệm trước Phòng Giáo dục và Đào tạo về nhân sự của đoàn mình.

 1. Quy định thời gian biểu diễn

Chương trình biểu diễn của mỗi đoàn không quá 15 phút. Thời gian được tính từ lúc người dẫn chương trình giới thiệu đến khi kết thúc chương trình biểu diễn của đoàn.

 1. Dẫn chương trình và công tác chuẩn bị
 2. a) Dẫn chương trình

Mỗi đoàn tự tổ chức biểu diễn và điều hành chương trình dự thi của mình, người dẫn chương trình cũng phải là thí sinh của đoàn có tiết mục dự thi. Thí sinh khi ra biểu diễn được giới thiệu tên. Tiết mục dự thi phải được nêu rõ tiêu đề bài hát và tên tác giả.

 1. b) Công tác chuẩn bị

– Các đơn vị tự chuẩn bị nhạc đệm cho phần biểu diễn của đơn vị mình hoặc dùng băng, đĩa cho phần nhạc đệm. Không được dùng băng, đĩa đã ghi sẵn phần lời bài hát (kể cả phần hát bè, hát phụ họa). Người ngoài sân khấu không được hát thay thí sinh biểu diễn.

– Thiết bị trên sân khấu do ban tổ chức chuẩn bị. Các đoàn trang trí sân khấu thêm (nếu có) phải được sự chấp thuận của ban tổ chức và không được che khuất tiêu đề và lôgô chính trên sân khấu Hội thi.

 1. Phương thức đánh giá, cho điểm
 2. a) Điểm tiết mục: Được chấm theo thang điểm 10, chính xác đến 0,1 và là điểm trung bình cộng của các giám khảo chấm cho tiết mục.

– Nghệ thuật, hình thức biểu diễn: 5 điểm

– Nội dung, tư tưởng chủ đề: 2 điểm

– Sắc thái tươi trẻ, đậm đà bản sắc dân tộc: 2 điểm

– Trang phục: 1 điểm

 1. b) Điểm chương trình: Được chấm theo thang điểm 10, và là điểm trung bình cộng của các giám khảo bao gồm :

– Thể hiện sáng tạo hiệu quả nội dung, tư tưởng chủ đề cùa Hội thi. Kết cấu hài hòa giữa các tiết mục của toàn bộ chương trình: 4 điểm.

–  Thể hiện sắc thái học sinh tươi trẻ, trong sáng, hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc: 3 điểm.

– Các tiết mục biểu diễn có chất lượng và tạo được ấn tượng về mặt nghệ thật, nội dung và hình thức biểu diễn: 3 điểm.

 1. c) Điểm toàn đoàn

– Bằng điểm trung bình cộng của các tiết mục nhân hệ số hai, cộng với điểm chương trình.

– Đoàn có điểm cao xếp trên. Nếu có số điểm bằng nhau, đoàn nào có điểm chương trình cao hơn được xếp trên, sau đó sẽ xét đến điểm tiết mục.

– Đoàn dự thi vi phạm quy định Hội thi về số lượng thí sinh tham gia sẽ không được chấm điểm chương trình và không được xếp loại toàn đoàn mà chỉ được tính giải các tiết mục .

III. TỔ CHỨC HỘI THI CÁC CẤP

 1. Tổ chức Hội thi cấp trường:

Các đơn vị căn cứ kế hoạch tổ chức Hội thi cấp huyện để xây dựng kế hoạch  tổ chức Hội thi cấp trường, tuyển chọn thí sinh, lập hồ sơ đăng ký dự thi (theo mục 3 phần II).

 1. Tổ chức Hội thi cấp miền
 2. a) Thời gian: 14h00 ngày 17/4/2017 (Thứ 2)
 3. b) Địa điểm

Miền 1: Trường THCS Trực Trung

Miền 2: Trường THCS Trực Cát

Miền 3: Trường THCS Trực Hưng

Miền 4: Trường THCS Trực Thắng

 1. c) Ban Giám khảo: Đại diện BGH, giáo viên Âm nhạc của các nhà trường tham gia.
 2. d) Phương thức đánh giá, cho điểm: (Như mục 6 phần II)
 3. e) Kết quả Hội thi cấp miền: Mỗi miền chọn 03 tiết mục (mỗi thể loại 1 tiết mục) tham gia Hội thi cấp huyện.

Đồng chí miền trưởng chịu trách nhiệm chuyển danh sách các tiết mục dự thi, hồ sơ của trường dự thi cấp huyện về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào ngày 20/4/2017.

 1. Tổ chức Hội thi cấp huyện
 2. a) Thời gian: Ngày 28/4/2017. Khai mạc 7h00
 3. b) Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 4. c) Khen thưởng

Căn cứ vào kết quả của ban giám khảo, Ban tổ chức trao thưởng cho các đơn vị và cá nhân đạt giải xuất sắc, nhất, nhì, ba cho các tiết mục ở các thể loại Hội thi.

– Đối với học sinh: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo khen thưởng và cấp giấy chứng nhận cho cá nhân (theo đơn ca, song ca, tam ca, múa đơn, múa đôi, độc tấu, song tấu, tam tấu đạt gải nhất, nhì, ba), tiết mục đạt giải;

– Đối với các đoàn: Ban tổ chức trao giải thưởng nhất, nhì, ba và khuyến khích từ 10 đến 12 trường có điểm toàn đoàn xếp từ cao xuống thấp theo độ dốc.

Kết quả tham dự Hội thi là một trong những căn cứ để Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá thi đua, khen thưởng các mặt công tác học sinh, hoạt động trải nghiệm của nhà trường.

 1. Kinh phí thực hiện: Kinh phí tổ chức Hội thi được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo các nhà trường và nguồn kinh phí xã hội hóa.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường nghiêm túc thực hiện. Mọi thông tin về Hội thi các nhà trường liên hệ với đồng chí Trần Thị Hương, số điện thoại 0912703550./.

 

Nơi nhận:– Các trường THCS;

– Lưu VP.

KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Bùi Thị Kim Liên